Hoofdkantoor

+34 96 583 01 82

Verkoopskantoor

+34 96 583 44 70

De diensten die we leveren als beheerders van dit bedrijf:

Krachtens de wet van Horizontale Eigendom, zijn volgende functies toegewezen aan de beheerder:

  • Zorgen voor een goed beheer van de installaties en diensten aan het huis, en de eigenaars te waarschuwen om de nodige voorzieningen treffen.
  • Tijdig informeren van verwachte kosten bij de Raad van Bestuur en het voorstellen van de middelen om ze aan te pakken.

  • Aandacht besteden aan de instandhouding en het onderhoud van het huis, het regelen van reparaties en dringende maatregelen, waarop ze onmiddellijk kennisgeven aan de president of, in voorkomend geval, aan de eigenaars.
  • Uitvoeren van de genomen besluiten met betrekking tot werken en de nodige betalingen regelen.

  • Handelen, indien van toepassing, als secretaris van de Raad van Bestuur en het bijhouden van documentatie voor houders van de gemeenschap.
  • Alle andere bevoegdheden die worden aanvaard door het bestuur.

Indien u wilt contact opnemen met de afdeling, beheer van onroerend goed, kunt u dit doen door het sturen van een e-mail naar: trinicalpenon-laroca@hotmail.com